Y O K U Ş B A Ş I  E V L E R İ 
Konsept, ARTU Mimarlık ile birlikte, Muğla - Bodrum, 2016