Y A L I K A V A K  S A I L O R S  E V L E R İ
Uygulama, Mimar Osman Köseoğlu ile birlikte, 2016