Y A L I Ç İ F T L İ K  E V İ
Konsept, ARTU Mimarlık ile birlikte, Muğla - Bodrum, 2016