T C D D  H A N G A R  B İ N A L A R I  R E S T O R A S Y O N  V E 
Y E N İ D E N  K U L L A N I M  P R O J E S İ
(ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLÜ) Uygulama, Nazilli, 2012
2014 YAPI DALI / KORUMA-YAŞATMA Başarı Ödülü: TCDD HANGAR BİNALARI RESTORASYONU, Nazilli-AYDIN
Proje Grubu: Şerife Türk Derin, İrem Verdön, Nevin Arslan, Sinem Türker, Dilan Çelik Yağcı, Ömer Talha Yağcı