M Ü S G E B İ  A R K E O L O J İ K  A L A N  T A S A R I M I 
Ölümün Hayatta Kalışı
Konsept, Muğla - Bodrum, 2014
Müsgebi Arkeolojik alanı, Muğla-Ortakent'te yer almaktadır. Alanın en kışkırtıcı yanı günümüze yalnıca mezarların kalmış olmasıdır. Müsgebi'nin tarihi ile ilgili tek bağımız mezar yapılarıdır. 
"Ölümle ilgili bir alanın hayatta kalması" ironisinden yola çıkılarak, yaşayan bir alan tasarımı kurgulanmak istenmiştir. 
Isıya duyarlı, içinde genleşen gaz bulunan üst örtü modülleri tasarlanmıştır. Bodrum yarımadasının güneşinde genleşen gaz, örtüleri şişirirken güneşten korunma sağlayacak, akşam ise içine yerleştirilmiş LED'ler sayesinde aydınlatma görevi görecektir.
Güneşin hareketi ile doğrudan alakalı olarak üst örtüler şişip inecek, bir nevi "nefes" alacaktır. Her 24 saat bir nefesi temsil eder. Bin yıllar geçip günümüze taşınmış bu kalıntılar bizim zaman algımızdan çok farklı bir durumdadırlar. Ancak zamanı hızlandırdığımızda nefes alış-verişini gözlemleyebiliriz. Tıpkı zamanı hızlandırdığımızda medeniyetlerin genişlemesi-küçülmesi, büyüyüp yok olmasını gözlemlemek gibi.